PHP 8 i 8.1 - sprawdź co nowego!

Struktury kontrolne > Lekcja 8

Sterowanie pętlami

Przerywanie pętli

Może się zdarzyć tak, że pętla spełni już swoje zadanie i będziemy chcieli przerwać jej wykonywanie. Służy do tego break.

<?php
$number = 1;
while ($number <= 50) {
  echo $number . ' ';
  if ($number === 15) {
    break;
  }
  $number++;
}
// result: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Przerwanie iteracji

Jeżeli zechcemy przerwać bieżącą iterację, to również możemy to zrobić, używając continue. Warto raz jeszcze podkreślić, że nie omija to żadnej iteracji, ani nie kończy całej pętli, a tylko przerywa obecne przejście (kod wpisany za continue nie wykona się dla tej iteracji). Dobrze obrazują to poniższe przykłady:

<?php
for ($count = 0; $count <= 10; $count++) {
  echo $count;
  echo ', ';
}
// result: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
<?php
for ($count = 0; $count <= 10; $count++) {
  echo $count;
  continue;
  echo ', ';
}
// result: 012345678910

Obydwu zapisów możemy używać we wszystkich omówionych pętlach.

Ćwiczenia

 1. Wykorzystując dowolną pętlę oraz continue, przygotuj skrypt, który zsumuje wartość liczb nieparzystych z zakresu od 1 do 20.

  Przykładowe rozwiązanie

 2. Przy użyciu pętli foreach wyświetl imiona użytkowników z tablicy $users. Gdy wystąpi imię Marek, przerwij wykonywanie pętli.

  <?php
  $users = ['Jan', 'Jakub', 'Marek', 'Piotr'];
  // your code here
  

  Przykładowe rozwiązanie

Poprzednia lekcja Dalej

Udostępnij

 • Facebook
 • Twitter

Komentarze