Aktualizacja do najnowszego PHP 8 już jest! Zobacz główne zmiany.

Historia zmian

01.06.2021

Aktualizacja i odświeżenie całego kursu. Dostosowanie informacji do PHP 8. Większość to poprawki kosmetyczne, stylistyczne czy opisanie tego samego nieco innymi słowami. Ważniejsze, większe zmiany: