Aktualizacja do najnowszego PHP 8 już jest! Zobacz główne zmiany.

Podstawy języka

Podstawowe informacje na temat składni PHP. Wyświetlanie danych na ekran, zmienne i ich typy oraz stałe. Proste operacje na zmiennych - operatory.

W tej części napiszemy pierwsze linie kodu!

Rozpocznij

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter

Komentarze