PHP 8.2 - sprawdź co nowego!

Podstawy języka

Podstawowe informacje na temat składni PHP. Wyświetlanie danych na ekran, zmienne i ich typy oraz stałe. Proste operacje na zmiennych - operatory.

W tej części napiszemy pierwsze linie kodu!

Rozpocznij

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter

Komentarze