PHP 8 i 8.1 - sprawdź co nowego!

Podstawy języka > Lekcja 1

Tagi, wyświetlanie i komentarze

Tagi PHP

Kod PHP umieszczamy w specjalnych tagach, dzięki którym interpreter wie, że ma wykonać ten kod. Są to <?php i ?>. Tagu zamykającego (?>) nie musimy zapisywać, jeśli do końca danego pliku występuje tylko kod PHP. Istnieją też specjalne tagi: <?= ?>, które służą tylko do wyświetlania. Możemy dodatkowo umieścić w nich przykładowo warunek, jednak docelowo ich działaniem jest wyświetlenie czegoś.

Uwaga

Istnieją jeszcze tzw. krótkie tagi (short tags): <? ?>. Nie należy jednak ich już używać, domyślnie nie są obsługiwane. Można co prawda specjalnym ustawieniem w php.ini przywrócić ich obsługę, ale najlepiej, abyś po prostu ich nie używał. Co więcej, istniało jeszcze więcej sposobów wstawienia kodu - poprzez tagi <% lub znacznik <script language="php">, ale te możliwości są całkowicie usunięte od php 7.0. Wspominam o tym tylko po to, abyś nie był zdziwiony, gdy zobaczysz takie zapisy w kodzie.

Dokumentacja: www.php.net/manual/en/language.basic-syntax.phptags.php

Wyświetlanie

Do wyświetlania na ekranie służy konstrukcja echo.

<?php echo 'Hello world'; ?>

Ciągi znaków zapisujemy w apostrofach lub cudzysłowach (istnieje między nimi jedna bardzo istotna różnica, o której powiemy dalej). Prawie każdy zapis należy zakończyć średnikiem. Prawie, ponieważ istnieją wyjątki. Średników nie stawiamy za niektórymi konstrukcjami języka, na przykład warunkami. O tym jednak będziemy mówili sobie na bieżąco. Na razie zakoduj sobie, że większość linii należy zakończyć średnikiem - brak tegoż znaku to bardzo częsty błąd ;) Nie musimy też stawiać średnika, gdy dana instrukcja jest ostatnią przed zamknięciem znacznika PHP.

Powyższy przykład równie dobrze mógłby wyglądać tak:

<?php echo 'Hello world' ?>

A jeśli uważnie przeczytałeś informację dotyczącą tagów PHP, to być może domyślasz się już, że możemy też zapisać to w ten sposób:

<?= 'Hello world' ?>

Spotykany jest też zapis echo z użyciem nawiasów (tak zapisuje się wywołanie funkcji, które poznamy później). Może to wyglądać tak jak poniżej, jednak nawiasy nie są potrzebne i nie widzę sensu ich używania.

<?php echo ('Hello world'); ?>

Istnieją jeszcze inne funkcje służące do wyświetlania, jednak o nich może innym razem. echo jest najczęściej używane i zapewne będzie dla Ciebie aktualnie w zupełności wystarczające.

Dokumentacja: www.php.net/manual/en/function.echo.php

Komentarze

Czasem zdarza się, że potrzebujemy zapisać w kodzie coś, co nie powinno być wykonywane przez interpreter. Może to być wskazówka ułatwiająca czytanie kodu, opis funkcji czy informacje na temat autora kodu. Nazywamy to właśnie komentarzem.

Jednoliniowy komentarz poprzedzamy dwoma ukośnikami. Wszystko, co zostanie zapisane do końca tej linii, jest komentarzem i nie zostanie zinterpretowane. Alternatywnie można też użyć znaku #, jednak forma z ukośnikami jest znacznie częściej używana.

<?php
// first comment
echo 'Hello world';

Można też napisać komentarz wieloliniowy - do jego wstawienia służy zapis /* */.

<?php
/*
Example code from phpdevs.pl
Lesson 1 - comments
*/
echo 'Hello world';

Ciekawostka

<?php
/**
 * Example code
 *
 * @license GPL
 * @author PHPDevs
 * @copyright 2017 PHPDevs
 */

Może zdarzyć się, że spotkasz na swojej drodze dziwnie wyglądające komentarze, podobne do powyższego przykładu. Są to specjalne komentarze PHPDoc, które są rozumiane przez odpowiednie narzędzia i IDE (w tym np. przez polecanego przeze mnie PhpStorma). Zawarte w nich mogą być różne informacje: od autora danego kodu, po opisy deklaracji metod, klas i podobne. Więcej informacji znajdziesz też na stronie phpDocumentora. Podobnie mogą być zapisywane także specjalne adnotacje zawierające jakieś dodatkowe informacje/konfiguracje, które mogą być używane przez dane biblioteki.

Warto zauważyć, że php 8.0 wprowadziło nowość nazwaną atrybutami. Docelowo ma być to następca wspomnianych adnotacji, ale w chwili pisania tych słów nie jest to jeszcze zbyt powszechnie używane. Możesz zerknąć do dokumentacji, aby dowiedzieć się więcej, choć pewnie jeszcze kiedyś do tego wrócimy.

Powrót Następna lekcja

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter

Komentarze