PHPDevs

Projekt obiektowy z Composerem i Twigiem? Czytaj!

Podstawy języka > Lekcja 5

Apostrof czy cudzysłów?

Jak już było wspomniane, stringi należy zapisywać w apostrofach lub cudzysłowach. Wspomniałem też, że istnieje pomiędzy nimi jedna, ale bardzo istotna różnica.

Mianowicie wszystko, co zostanie wpisane w apostrofach, zostanie w taki sposób odebrane przez interpreter. Nic więcej się z tym stringiem nie stanie. Przy użyciu cudzysłowów jest to dodatkowo interpretowane - zadziałają na przykład rozmaite znaki specjalne, czy też nazwy zmiennych zostaną zamienione na ich wartości.

Zobaczmy to w praktyce:

<?php
$version = 7.1;
echo 'PHP $version!'; // result: PHP $version!
echo "PHP $version!"; // result: PHP 7.1!

Czy przykład z drugim echo można zapisać w apostrofach? Oczywiście, wystarczy użyć konkatenacji, którą poznaliśmy w poprzedniej lekcji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć ze sobą tekst i wartość zmiennej, nawet jeśli jest ona liczbą.

<?php
$version = 7.1;
echo 'PHP ' . $version . '!'; // result: PHP 7.1!

Który sposób jest lepszy? Cóż, jeśli nie podstawiamy zbyt wielu rzeczy do stringa, moim zdaniem ten pierwszy, z apostrofami. Interpreter nie musi niepotrzebnie dodatkowo przetwarzać stringów. Jeśli jednak jest to tekst, który trzeba wielokrotnie łączyć - użyj zapisu z ".

Jako dodatek powiem, że przy zapisie z cudzysłowami warto wpisywać nazwy zmiennych w klamrach { }. Dzięki temu kod stanie się nieco czytelniejszy. Nie jest to jednak obowiązek, podany powyżej przykład również działa.

<?php
$version = 7.1;
echo "PHP {$version}!"; // result: PHP 7.1!

Ciekawostka

Wspomnę przy okazji, że istnieją jeszcze dwa zapisy stringów w PHP - heredoc i nowdoc. Z pewnością jednak znacznie częściej używał będziesz zapisu z ', ewentualnie ".

Poprzednia lekcja Następna lekcja

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter

Komentarze