PHPDevs

Projekt obiektowy z Composerem i Twigiem? Czytaj!

Programowanie obiektowe > Lekcja 1

Klasa i obiekt

Można by rzec, że "fundamentem" programowania obiektowego są klasy i obiekty, dlatego też od nich zaczniemy.

Klasa jest szablonem na stworzenie obiektu. Definiuje ona właściwości oraz metody (funkcje). Obiekt jest więc instancją określonej klasy. Możemy stworzyć dowolną liczbę obiektów każdej klasy i każdy z nich może zachowywać inne wartości poszczególnych właściwości.

Brzmi skomplikowanie? W praktyce nie jest tak źle. Wyobraź sobie, że naszą klasą jest samochód. Zdefiniowane są w niej określone właściwości, na przykład: numer rejestracyjny, VIN, czy kolor i dla każdego pojazdu są one inne. Możemy też mieć różnorodne metody, jak włącz/wyłącz alarm, uruchom silnik, jedź i tak dalej... Programowanie obiektowe z pewnością wymaga zmiany podejścia i postrzegania wszystkiego.

Dobrze, przejdźmy wreszcie do kodu. Do zadeklarowania klasy używamy słówka class, a następnie podajemy jej nazwę. Przyjęło się, że nazwę klasy zaczynamy od wielkiej litery i kolejne wyrazy łączymy również zaczynając je wielką literą (tak określa również standard PSR-12)

Kontynuując przykład z samochodem, zadeklarujmy nową klasę Car i stwórzmy jej obiekt:

<?php
class Car
{

}
$car = new Car();

Warto dodać, że nawiasy na końcu nie są konieczne, jeśli nie przekazujemy nic do konstruktora klasy (o tym później).

Co prawda w chwili obecnej nie będzie żadnego widocznego efektu tego kodu, ale właśnie stworzyłeś swój pierwszy obiekt!

Sprawdzenie klasy obiektu

Czasem będziesz potrzebował sprawdzić czy np. w danej zmiennej jest obecnie obiekt danej klasy. Możemy łatwo zrobić to przy użyciu instrukcji warunkowej i instanceof, rozszerzając powyższy przykład:

<?php
if ($car instanceof Car) {

}

Możesz też otrzymać nazwę klasy przy użyciu funkcji get_class().

Powrót Następna lekcja

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter

Komentarze