PHPDevs

Projekt obiektowy z Composerem i Twigiem? Czytaj!

Programowanie obiektowe > Lekcja 7

abstract i final

Istnieje możliwość określenia, aby obiekt danej klasy nie mógł zostać stworzony. Wracając do przykładu z poprzedniej lekcji: tworzymy tam tylko obiekt na bazie klasy Adult lub Child, w których implementowane są dodatkowe metody. Klasa Person służy wyłącznie do dziedziczenia. W takiej właśnie sytuacji możemy zadeklarować ją jako abstrakcyjną.

Służy do tego słowo kluczowe abstract, a robimy to tak:

<?php

abstract class Person
{
  // ...
}

Próba utworzenia obiektu na bazie tej klasy zakończy się odpowiednim błędem:

<?php

abstract class Person
{
  // ...
}

$person = new Person();
Fatal error: Uncaught Error: Cannot instantiate abstract class Person in ...

Możemy również zadeklarować daną metodę jako abstrakcyjną. W takiej sytuacji jej deklaracja nie może zawierać ciała, czyli prościej mówiąc kodu do wykonania. Należy pamiętać, że aby tego dokonać, klasa również musi być zadeklarowana jako abstrakcyjna.

<?php

abstract class Person
{
  abstract public function getName();
}

class Child extends Person
{
  public function getName()
  {
    return 'name';
  }
}

echo (new Child())->getName(); // result: name

final

final można poniekąd nazwać przeciwieństwem do abstract. Klasa zadeklarowana jako finalna nie może być dziedziczona. Próba zakończy się błędem.

<?php

final class Person
{
  // ...
}

class Child extends Person
{
  // ...
}
Fatal error: Class Child may not inherit from final class (Person) in ...

Istnieje także możliwość zadeklarowania metody jako finalnej. Wtedy po prostu nie może zostać nadpisana z klasy dziedziczącej.

<?php

class Person
{
  final public function getName()
  {
    return 'name';
  }
}

class Child extends Person
{
  public function getName()
  {
    return 'new name';
  }
}
Fatal error: Cannot override final method Person::getName() in ...

Uwaga

Zgodnie z zaleceniami standardu PSR-12, metodę jako finalną lub abstrakcyjną trzeba deklarować przed widocznością (public, private, protected).

When present, the abstract and final declarations MUST precede the visibility declaration.
Poprzednia lekcja Następna lekcja

Udostępnij

 • Facebook
 • Twitter

Komentarze