PHP 8.2 - sprawdź co nowego!

Wstęp do PHP > Lekcja 8

Uruchamianie napisanego kodu

Wszystko już zainstalowane, więc pozostało mi tylko wyjaśnić jak uruchomić swój własny kod napisany w PHP.

Linux

Napisany kod umieszczaj w folderze /var/www/html. No, chyba że zmieniłeś katalog DocumentRoot, wspominany w poprzednim kroku, wtedy w odpowiednim folderze. Główny plik swojego kodu (pewnie na początku aplikacje tworzone przez nas w kursie będą składały się tylko z jednego pliku) nazywaj index.php - dzięki temu zostanie on automatycznie załadowany po wejściu na adres http://localhost. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć plik o innej nazwie i wtedy wejść dodając jego nazwę w adresie (na przykład http://localhost/example.php). Możesz też tworzyć podkatalogi i w nich umieszczać kolejne pliki.

Jeśli nie zainstalowałeś Apache czy Nginxa, możesz użyć prostego serwera wbudowanego w zainstalowane już PHP. Uruchomienie go poprzez terminal wygląda następująco:

sudo php -S adres:port

O ile nie posiadasz innego serwera, możesz uruchomić go na domyślnym porcie 80:

sudo php -S localhost:80

A jeśli posiadasz i dodatkowo chcesz uruchomić ten serwer, możesz wybrać inny port (często wybierany jest 8080). W takiej sytuacji nie zapomnij dopisać portu do adresu w przeglądarce - na przykład http://localhost:8080.

Więcej o wbudowanym serwerze znajduje się w dokumentacji.

Możesz również bez problemu wykonać kod poprzez konsolę. Wystarczy uruchomić php dodając nazwę pliku do wykonania.

php index.php

XAMPP (Windows)

W przypadku użycia XAMPPa upewnij się w panelu kontrolnym, że serwer Apache jest włączony. Pliki umieszczaj w folderze htdocs, znajdującym się w katalogu instalacyjnym pakietu XAMPP (domyślnie C:\xampp\htdocs).

Jeśli chodzi o skrypty w terminalu, to domyślnie PHP nie będzie widoczne globalnie, to znaczy będąc w losowym katalogu wydanie polecenia php index.php zakończy się błędem. Plik wykonywalny PHP jest dostępny w podfolderze php w katalogu instalacyjnym (czyli domyślnie C:\xampp\php) i dopiero będąc w nim, w konsoli możesz wywołać php. Oczywiście, można to zmienić, dodając odpowiednią ścieżkę do zmiennej środowiskowej PATH i wtedy system zacznie w tej lokalizacji także szukać. Zostało to dokładnie pokazane chociażby tutaj. Alternatywnie możesz w panelu kontrolnym kliknąć przycisk Shell po prawej stronie i tam polecenie php powinno działać „od ręki” lub możesz też zawsze podawać w konsoli pełną ścieżkę do PHP (np. C:\xampp\php\php.exe index.php).

Powszechny problem

Osoby zaczynające przygodę ze stronami często mylą się i próbują wykonać kod PHP poprzez normalne otwarcie pliku (prościej mówiąc: dwukrotne kliknięcie pliku). Nie jest to jednak prawidłowy sposób, zamiast efektu zobaczysz prawdopodobnie jakieś fragmenty napisanego kodu. PHP jest językiem backendowym, przeglądarka go nie interpretuje, dlatego właśnie trzeba użyć interpretera lub serwera www połączonego z interpreterem. Gdy więc na stronie zamiast efektu działania kodu widzisz jego fragment, upewnij się, że wchodzisz poprzez adres http://localhost, a nie poprzez klasyczne otwarcie pliku.

Od następnej części zaczynamy pisanie kodu. Na ten moment przykłady będą dość proste i nie będą wymagały używania serwera i przeglądarki - nie będzie tam żadnego kodu HTML, a proste wprowadzenie do składni. Oczywiście zawsze potrzebny będzie interpreter, który możemy uruchamiać z konsoli, ale jeśli wolisz, to możesz także użyć wspomnianego serwera www i przeglądarki. Ponawiam także moją radę z początku: każdy przykład (albo jeśli będą dla Ciebie zrozumiałe, to chociaż część) wykonaj u siebie. Przepisz kod, a nie kopiuj, aby lepiej zapamiętać. Zmodyfikuj po swojemu, dodaj coś od siebie z posiadanej już wiedzy. Ćwicz i rozwijaj się - żadne, choćby najlepsze, źródło wiedzy nie zrobi tego za Ciebie.

Poprzednia lekcja Dalej

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter

Komentarze