PHPDevs

Projekt obiektowy z Composerem i Twigiem? Czytaj!

Ostatnie zmiany

Słowo od autora

Ostatnia modyfikacja: 18.04.2020

Kilka słów od autora darmowego kursu PHP. Ważna uwaga dotycząca aktualności oraz możliwości ewentualnych błędów.

PHP? Ale co to takiego? Co mogę w tym zrobić?

Ostatnia modyfikacja: 18.04.2020

Informacje na temat języka PHP. Do czego służy PHP? Co można w nim napisać? Dla kogo to język? Czy powinienem wybrać akurat PHP i czy jego krytyka jest słuszna?

Środowisko pracy

Ostatnia modyfikacja: 18.04.2020

W czym programować w PHP? Wybór, edytora/IDE, systemu operacyjnego i innych narzędzi.

Instalacja PHP

Ostatnia modyfikacja: 18.04.2020

Instalacja interpretera PHP. W systemie Linux skorzystamy z menadżera pakietów apt, a w Windowsie użyjemy pakietu XAMPP.

Zmienne i stałe

Ostatnia modyfikacja: 18.04.2020

Czym są zmienne i stałe oraz jak je tworzyć. Zasady nazewnictwa oraz zmienne predefiniowane.

Operatory

Ostatnia modyfikacja: 18.04.2020

Podstawowe operacje na zmiennych i wartościach. Operatory arytmetyczne, przypisania, ciągu czy wykonania. Omówienie szkodliwości operatora ukrywania błędów.

Tablice

Ostatnia modyfikacja: 18.04.2020

Wprowadzenie do tablic - podstawowe informacje, tworzenie i proste operacje. Trochę o tablicach asocjacyjnych.

Instrukcje warunkowe

Ostatnia modyfikacja: 18.04.2020

Czym są instrukcje warunkowe w programowaniu i jak ich używać? Wyjaśnienie i zadania do samodzielnego wykonania.

else i elseif

Ostatnia modyfikacja: 18.04.2020

Ciąg dalszy na temat warunków. Omówienie else, które pozwala automatycznie wykonać inne instrukcje, jeśli warunek się nie spełnił.

Wprowadzenie

Ostatnia modyfikacja: 18.04.2020

Wprowadzenie do funkcji - czym ona jest, do czego służy i jak ją wykorzystać.

Argumenty funkcji

Ostatnia modyfikacja: 18.04.2020

Argumenty, czyli przekazywanie danych do funkcji. Wartość domyślna dla argumentów i określanie ich typu.

Zwracanie danych

Ostatnia modyfikacja: 18.04.2020

W jaki sposób możemy zwrócić dane z funkcji? Czyli wszystko o return. Określanie typu zwracanej wartości.

Funkcje anonimowe

Ostatnia modyfikacja: 18.04.2020

Funkcje anonimowe to takie, które nie posiadają własnej nazwy. Wbrew pozorom bywają czasem bardzo przydatne. Wspomnimy też o callbackach i arrow functions.

Klasa i obiekt

Ostatnia modyfikacja: 18.04.2020

Początek programowania obiektowego. Czym jest klasa i obiekt oraz jak je stworzyć?

Właściwości i metody

Ostatnia modyfikacja: 18.04.2020

Wprowadzenie właściwości oraz metod obiektów. Przykłady użycia. Krótko o modyfikatorach dostępu.

Metody magiczne

Ostatnia modyfikacja: 18.04.2020

Czym są metody magiczne i jak możemy ich użyć? Jakie mamy metody magiczne w PHP?

abstract i final

Ostatnia modyfikacja: 18.04.2020

Użycie modyfikatorów abstract i final w programowaniu obiektowym. Co możemy osiągnąć przy ich użyciu?

Przestrzenie nazw

Ostatnia modyfikacja: 18.04.2020

Zastosowanie przestrzeni nazw, czyli namespace i use.

Konfiguracja PHP i serwera www

Ostatnia modyfikacja: 30.11.2017

Połączenie PHP z serwerem www Nginx. Zmiana konfiguracji w pliku php.ini - wyświetlanie błędów (display_errors).

Composer

Ostatnia modyfikacja: 18.11.2017

W tej lekcji dowiesz się czym jest Composer, jak go zainstalować i jak korzystać z jego podstawowych komend.

Interfejsy

Ostatnia modyfikacja: 23.07.2017

Wprowadzenie interfejsów. Jak stworzyć interfejs i implementującą go klasę

Dziedziczenie

Ostatnia modyfikacja: 21.06.2017

Do czego służy dziedziczenie? W jaki sposób zapisać, aby klasa dziedziczyła po innej klasie? Wyjaśnienie w tej lekcji kursu.

$this

Ostatnia modyfikacja: 31.05.2017

Co to jest $this i co nam daje. Jak jej użyć w połączeniu z metodami i właściwościami.

Wyświetlanie zadań z pliku

Ostatnia modyfikacja: 03.05.2017

Odczytywanie danych z pliku, obsługa formatu JSON w PHP. Kolejne kroki w naszym projekcie listy TODO.

Dołączanie plików

Ostatnia modyfikacja: 26.04.2017

Dołączanie plików, czyli konstrukcje include, include_once, require i require_once.

Zabawa z tablicami

Ostatnia modyfikacja: 19.04.2017

Trochę o tablicach. Poznamy funkcje array_replace() oraz array_fill(). Dołożymy trochę kodu do naszego projektu listy TODO.

Projekt: lista zadań!

Ostatnia modyfikacja: 12.04.2017

Wstępne założenie i omówienie nowego projektu, którym jest konsolowa lista zadań do wykonania. Odczytywanie danych z wywołania skryptu oraz isset.